חברות ומשפט מסחרי

 סטריקובסקי ושות’ עוסק בייעוץ וייצוג במגוון תחומי המשפט התאגידי מסחרי. עם לקוחות המשרד בתחום זה נמנים בין היתר, חברות ישראליות וזרות, קרנות פיננסיות, חברות מסחריות בתחום התעשייה והליסינג, חברות הזנק (סטארט- אפ) וכן לקוחות פרטיים  ו FAMILY OFFICES בעלי עושר פיננסי מהארץ ומחו”ל.

המשרד מייעץ באורח שוטף למנהלי חברות פרטיות, חברות ממשלתיות, הנהלות ודירקטוריונימוסדות פיננסים ולרשויות מקומיות. משרדנו מייצג ופועל בתחום הבינלאומי כיועץ למשקיעים פרטיים מהארץ ומחו”ל ולחברות בעלות זיקה לישראל. באמצעות השותפים ברשת הבינלאומית מספק המשרד ללקוחותיו שירותים משפטיים איכותיים גלובליים.

המחלקה המסחרית פועלת להתאמת השירותים המשפטיים לפי צרכי הלקוח והסביבה העסקית בה הוא פועל. כחלק מפעילותה השוטפת, המחלקה המסחרית מלווה את לקוחותיה, בין היתר, גם בעניינים הבאים:

הקמת חברות בארץ ובחו”ל, עמותות ואגודות שיתופיות, יעוץ, בדבר דרך ההתאגדות המועדפת, הקמה, רישום ודיווח למשרדי הרישום הרלבנטיים. בין לקוחות המשרד חברות וגופים פיננסיים זרים מרחבי העולם אשר מקבלים מהמשרד ייעוץ וליווי בכל ההיבטים העסקיים-מסחריים הקשורים לפעילותן בישראל לרבות התאמתן של גופים אלה לרגולציה בשוק הישראלי ולנהוג בו.

ייעוץ לנושאי משרה, דירקטוריונים וועדות –  ייעוץ משפטי שוטף לפעילות החברות לרבות השתתפות בישיבות דירקטוריון, ייעוץ רגולטורי לנושאי משרה והועדות השונות בחברה גם בכל ההיבטים הנוגעים לממשל תאגידי.

הסכמים – ליווי במו”מ, עריכת הסכמים בין בעלי מניות והסכמי מייסדים, הסכמי השקעה, הסכמי סוכנות והפצה, הסכמי ייעוץ, הסכמי מכר והסכמים מסחריים אחרים.

בדיקות נאותות, מיזוגים ורכישות – ליווי משפטי לחברות החל משלב בדיקת הנאותות בניהול משא ומתן וניסוח החוזים ליווי בהליך המימון והאישורים הנדרשים מהרשויות השונות לשם השלמת העיסקה.

עריכת מכרזים וייצוג בהליכי מכרז – ייעוץ לרשויות וחברות פרטיות וציבוריות בתחום עריכת המכרזים. המשרד מייצג בהליכים משפטיים בפני בתי המשפט בערכאות השונות בעניין זה.

מאגרי מידע – המשרד מעניק ייעוץ בנושא מאגרי מידע והגנת הפרטיות, לרבות רישום מאגרי מידע.

במסגרת המענה המקיף והרב תחומי הניתן ללקוחות המשרד, תחומי הידע המשלימים לפעילות העסקית השוטפת בדיני עבודה, נדל”ן וליטיגציה ויישוב סכסוכים מאפשרים  טיפול מקצועי ואיכותי בכל הרבדים העסקיים בפעילות החברה.